Her er én vej til at nå Parisaftalens klimamål

– hvordan ser din vej ud, Lilleholt?

Grafen viser Greenpeaces bud på, hvordan de danske drivhusgasudledninger

skal reduceres for at leve op til Parisaftalen

Mio. ton CO2-ækvivalent

100%

60

70%

-95%

0

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Kilde: Greenpeace

Her er én vej til at nå Paris-

aftalens klimamål – hvordan ser

din vej ud, Lilleholt?

Grafen viser Greenpeaces bud på, hvordan de

danske drivhusgasudledninger skal reduceres

for at leve op til Parisaftalen

Mio. ton CO2-ækvivalent

 

60

0

70,7%

100%

-95%

2020

2030

2040

1990

2000

2010

Kilde: Greenpeace