Kønsfordeling blandt værterne

Kvinder

Mænd

P1

24syv

36%

64%

60%

40%

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter

Kønsfordeling blandt værterne

Kvinder

Mænd

P1

24syv

36%

64%

60%

40%

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter