Direkte Investeringer

1.000

Mia. kr.

500

Tyske

Britiske

investeringer

investeringer

i UK

i Tyskland.

Kilde: Statista og Destatis

Direkte Investeringer

1.000

Mia. kr.

500

Tyske

Britiske

investeringer

investeringer

i UK

i Tyskland.

Kilde: Statista og Destatis