* Der er ikke beregnet medianhastigheder for insekter

Naturens mobilitet

Det globale gennemsnit

For de flade områder

Når temperaturen stiger, er dyr og planter nødt til at migrere mod køligere himmelstrøg, for at overleve i deres vante klima. Naturens forskellige racer har alle en maksimal distance, de er i stand til at vandre, og det er denne vandringsevne, der afgør, hvem der kan undslippe fremtidens temperaturstigninger.

Toppen af hver søjle viser den maksimale afstand et dyr eller en plante kan flytte sig på 10 år, mens bunden af søjlen indikerer, hvor langt de langsomste af arten vandrer. Den mørkegrå streg markerer gennemsnitshastigheden.

Og ja, træer kan faktisk vandre. Generelt har træer dog en meget lav mobilitet, men på 10 år kan de hurtigste sorter faktisk rykke sig 17 kilometer nordpå. Rovdyr, klovdyr og insekter har derimod en langt højere mobilitet og dermed et noget bedre udgangspunkt for at undslippe varmen.

Klik næste og se, hvilke arter, der overlever fremtidens (uundgåelige) temperaturstigninger.

Den grønne, orange og røde linje indikerer, hvor hurtigt temperaturen globalt set vil stige ud fra forskellige CO2-scenarier. Og hvis tophastigheden for en art befinder sig under linjen for det pågældende scenarie, ja så har arten »no chance of survival,« som medforfatter til IPCC’s rapport, Michael Mastrandrea, forklarer. Arten vil simpelthen uddø.

2 graders scenariet

Hvis temperaturen holder sig under 2 graders stigning, så undgår vi de helt store indhug i klodens arter – faktisk er alle arter i stand til at tilpasse sig den stigning. Dyrene er reddet.

De pessimistiske scenarier

Stiger temperaturen mere end de 2 grader, begynder det for alvor at gå ud over plante- og dyreliv. På verdensplan vil en stor del af træer og flora gå til i det varmere klima. De langsomste gnavere og pattedyr, vil heller ikke nå at vandre mod nord.

Det værste scenarie

Det værste scenarie er desværre også det mest sandsynlige – her ender vi, hvis vi fortsætter med nuværende CO2-udledning. Temperaturen stiger op mod 4.8 grader, og så er det farvel til træer, størstedelen af småplanter, aber og en god sjat egern – kun de hurtigste vil overleve. Hurtigløbere som kødædere, klovdyr og insekter vil forsat have deres gang på jord.

Klimaændringernes hastighed udregnes desuden særskilt for ‘flade områder’, dvs. sletter, tundraer og andre flade områder nær havoverfladen. Det skyldes, at temperaturen falder, jo højere du kommer op. På fladt land derimod, er du nødt til at bevæge dig længere og dermed hurtigere for at nå et klima, der passer til din levevis. Ve de dyr, der lever på den afrikanske slette.

De pessimistiske scenarier

Selv med en temperaturstigning op til 2.9 grader er det slut med hovedparten af primater. Stiger varmen mere end 3 grader, forsvinder størstedelen af bløddyr i ferskvand også. Træer og småplanter er længe gået tabt.

Det værste scenarie

Endelig er der det værste scenarie – igen, det scenarie vi bevæger os hen mod nu. Her stiger temperaturen mere end 4 grader, og kun klovdyr samt de hurtigste rovdyr vil overleve varmen. Visse insekter og bløddyr vil også være tilbage. Væk er derimod alt hvad der hedder egern, aber, firkløvere og grantræer.

Ha’ en fortsat god dag.